Αποστρατεία μίας (01) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Οικονομικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.4.23

Αποστρατεία μίας (01) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Οικονομικού


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 14 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75):


1. Τίθεται σε αποστρατεία η Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Οικονομικού Πεϊτζίκα Ειρήνη του Γεωργίου (Α.Μ. 19Ο), κατόπιν υποβολής της από 18 Ιανουαρίου 2023 αίτησης παραίτησής της, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/10834/2023/13.02.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


2. Η παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενη εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής της από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ