Αποστρατεία ενός (01) Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.4.23

Αποστρατεία ενός (01) Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΜε το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 14 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Νικολάου Ιγνάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 1143), κατόπιν υποβολής της από 13 Φεβρουαρίου 2023 αίτησης παραίτησής του,  η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/16151/2023/03.03.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5311524641/15.03.2023).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ