Αποδοχή αιτήσεως παραίτησης ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Μηχανικού. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.4.23

Αποδοχή αιτήσεως παραίτησης ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Μηχανικού.


 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).

2. Την από 18-03-2023 αίτηση παραίτησης του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ειδικότητας Μηχανικού Παπακώστα Ναούμ του Βασιλείου (Α.Μ. 42Μ) (Αριθ. Εισερχ. Πρωτ.: 5322/22-03-2023 Y.NΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γραμ. Κλάδου Δ΄).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 18-03-2023 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. ειδικότητας Μηχανικού Παπακώστας Ναούμ του Βασιλείου (Α.Μ. 42Μ).

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ