Αποδοχή αίτησης αποστρατείας ενός (1) Ανθυποπλοίαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.4.23

Αποδοχή αίτησης αποστρατείας ενός (1) Ανθυποπλοίαρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Α.Μ.           ΒΑΘΜΟΣ                    ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3990 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    M.Y.A/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ