Αποστρατείες Ανθυποπλοίαρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.4.23

Αποστρατείες Ανθυποπλοίαρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύουν, β) της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75).

2. Το από 19.01.2023 π.δ. (Γ΄ 231) περί προαγωγής ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΧΑΛΚΙΑΣ Θεόδωρος του Βασιλείου (ΑΜ 3453), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύουν,

β) της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75). 2. Το από 09.02.2023 π.δ. (Γ΄ 440) περί προαγωγής ενός (01) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων):

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΔΕΡΜΑΤΗΣ Σταύρος του Παναγιώτη (ΑΜ 4255), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ