Σύγκληση ανώτατου συμβουλίου μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν λειτουργεί ως συμβούλιο προσφυγών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.4.23

Σύγκληση ανώτατου συμβουλίου μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν λειτουργεί ως συμβούλιο προσφυγών
Σύγκληση ανώτατου συμβουλίου μεταθέσεων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν λειτουργεί ως συμβούλιο προσφυγών