Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος μετά απο αίτηση τους - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.4.23

Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος μετά απο αίτηση τους

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 12.03.2023 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε η Σημαιοφόρος Λ.Σ. ειδικότητας  Κυβερνήτη Κατούνη Μαρία - Βασιλική του Νικολάου (Α.Μ. 03Κ).

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 13.03.2023 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Μαυροματίδου  Αναστασία του Νικολάου (Α.Μ. 1372).

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ