Απονομή βαθμού σε Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.4.23

Απονομή βαθμού σε Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσίαΜε το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), την παρ. 3 του άρθρου 45 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), καθώς επίσης και το από 31 Ιανουαρίου 2023 Πρακτικό του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022:

Απονέμεται ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) στον Ανθυπασπιστή ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ Παναγιώτη του Βασιλείου (ΑΜ εν ενεργεία 6590), ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία, από την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, και αποστρατεύουμε αυτόν την 20η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3079/2002 και την παρ. 3 του άρθρου 45 του π.δ. 81/2012. 

 (Αρ.Βεβ. Διαγραφής από Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5378115498 / 22-12-2022)   (Αρ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.: 2530/08-02-2023)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ